11. 5. 2014

29.06.2014 08:45

1.      Zahájení - Lucie Holubová

·         Schůze byla zahájena v 10:00 hod.

·         Ukončení schůze v 10:30 hod.

·         Přítomno všech 7 členů, p. Janeček, p. Jelínek, bez účasti RK (předseda se omluvil)

 

2.      Vlastní jednání

1)      Řešení neplacení nájmu užívané plochy

·         p. Janeček sdělil výboru, že nevěděl, že se mělo platit nájemné p. Kulhavému (i přes to, že podepsal nájemní smlouvu, ve které je uvedeno, že tato může přejít na 3. osobu aniž by pozbyla platnosti, a dále obdržel od Pozemkového fondu vyrozumění o převodu smlouvy na 3. osobu)

·         p. Janeček připustil, že vedl na ZKO neoficiální jednání s p. Kulhavým, ze kterého dle jeho vyjádření nebylo zapotřebí sepsat zápis a o tomto jednání informoval tehdejší výbor ZKO pouze ústně

·         p. Janeček nebyl schopen novému výboru ZKO řádně zdůvodnit proč došlo k neplacení nájemného (za což měl jako bývalý předseda odpovědnost)

·         pochybením p. Janečka vznikla ZKO škoda ve výši 4. 552,- Kč

·         p. Jelínek, který agendu ZKO přebíral, nebyl informován p. Vondráčkem o nutnosti plateb

·         výbor ZKO se do příštího jednání rozhodne o postihu za způsobenou škodu

3.      Ostatní

·         p. Kejzlar zajistí revize 2 ks HP                                       T: do 14. 6. 2014

·         p. Moré naplánuje brigády na následující čtvrtletí               T: do 18. 5. 2014

 

 

 

 

Zapsala: Lucie Holubová                                                                 

 

                                                                                                         

                                                                                                          Eva Sanejstrová, předseda