16. 3. 2014

29.06.2014 08:41

1.      Zahájení - Eva Sanejstrová

·         Schůze byla zahájena dle plánu v 13:30 hod.

·         Ukončení schůze v 15:30 hod.

·         Přítomno všech 7 členů a předseda RK

 

2.      Vlastní jednání

1)      Úkoly z poslední schůze

a)      kontaktovat p. Vanžuru a požádat ho o podrobnější rozpracování rozpočtu na opravu klubovny ZKO - zajistí E. Sanejstrová

Ø  SPLNĚNO, p. Vanžura podrobnější rozpracování rozpočtu nedodal

b)      požádání bratra J. Chundelákové o kontrolu elektroinstalace - zajistí P. Vlček

Ø  SPLNĚNO, p. Chundelák nemá čas, kontrola elektroinstalace bude řešena jiným způsobem (viz bod 3)

c)      kontrola stávajících smluv + navržení smluv nových na pronájem kotců a  garáží - zajistí E. Sanejstrová ve spolupráci s M. Vršeckou

Ø  SPLNĚNO (viz bod 4)

d)     nákup a výměna klíčů od klubovny a maket - zajistí O. Moré

Ø  SPLNĚNO

e)      připravení zápisu pro Poštovní spořitelnu - zajistí L. Holubová

Ø  SPLNĚNO

f)       vyvěšení termínů brigád - zajistí O. Moré ve spolupráci s M. Vršeckou

Ø  SPLNĚNO

g)      vyvěšení plánu oprav a údržby při brigádách - zajistí O. Moré ve spolupráci s P. Kejzlarem a M. Vršeckou

Ø  NESPLNĚNO, bude vyvěšeno do konce týdne

h)      evidence brigádnických hodin - zajistí O. Moré ve spolupráci s M. Andrlovou

Ø  PROBÍHÁ

i)        proplacení figurantských zkoušek - zajistí M. Vršecká

Ø  P. Vlček si proplacení rozmyslel

j)        zažádání o zkoušky dle KJ Brno a MZŘ - zajistí J. Novotná

Ø  PROBÍHÁ, zkoušky se budou objednávat při dostatečném počtu uchazečů (k 16. 3. 2014 přihlášeno na KJ Brno 6 lidí, zkoušky budou objednány)

k)      projednání podmínek na pronájem placu pro dogfrisbee s p. Ryttnauerem - zajistí E. Sanejstrová

Ø  SPLNĚNO, p. Ryttnauer s podmínkami souhlasil

l)        revize a doplnění lékárničky - zajistí L. Holubová

Ø  SPLNĚNO

m)    revize a tlaková zkouška hasicího přístroje - zajistí P. Kejzlar

Ø  PROBÍHÁ, P. Kejzlar čeká na cenovou nabídku od p. Popelky, M. Vršecká dodá nabídku přes syna, L. Holubová oslovila 4 firmy (HÁBL 750,- Kč, HASÍ TO 363,- Kč bez DPH, HLADÍK 960,-Kč bez DPH, VLČEK 440,- Kč)

2)      Rozpočet na opravu klubovny

·         Projednány 3 dodané rozpočty (viz příloha) na opravu klubovny

·         Z dodaných rozpočtů jednomyslně vybrána fa Podmokelská stavební společnost s.r.o., zastoupená Ing. Tesařem, která bude doporučena k odsouhlasení členské základně na její schůzi

3)      Oprava elektroinstalace

·         Z důvodu nedostatku času p. Chundeláka bude osloven p. Ulman (opět návrh brigádnických hodin pro L. Ulmanovou)

4)      Nájemní smlouvy

·         E. Sanejstrová zrevidovala nájemní smlouvu na kotce od J. Novotné

·         Výbor projednal jejich opravy a doplnění

Ø  splatnost do každého 25. v měsíci (ceny za pronájem kotců zůstávají stejné, ceny za pronájem garáží byly jednomyslně odsouhlaseny ve výši 300,- Kč pro členy ZKO, 500,- Kč pro ostatní - stávajícímu nájemci bude nabídnuta možnost zaplatit 300,- Kč a odpracovat 10 brigádnických hodin pro ZKO nebo platba ve výši 500,- Kč)

Ø  ...

Ø  ...

5)      Uvazování psů v klubovně

·         Na základě úkolu, který byl výboru zadán členskou základnou dne 23. 2. 2014, byly stanoveny následující pravidla pro uvazování psů v klubovně pro zimní období

Ø  Po celou dobu pobytu v klubovně bude mít pes upevněn náhubek

Ø  Psovod nesmí psa nechávat v klubovně bez dozoru

Ø  Za nepříznivého počasí smí do klubovny psi do věku 6 ti měsíců i v letním období

6)      Pronajmutí kotce

·         Jednomyslně odsouhlasena žádost o pronajmutí kotce (za 150, Kč) pro p. Břízovou

7)      Přijetí nového člena

·         Jednomyslně odsouhlasena žádost o členství sl. Lenky Ulmanové

 

8)      Návrh RK

·         RK žádá o doplnění do vnitřního řádu

Ø  přesných hodin pro výcvikové dny - výbor navrhl pro ÚT + ČT v letním období 16:00 - 18:00, v zimním období 15:00 - 16:00, NE v letním období 8:00 - 14:00 a v zimním období 9:00 - 14:00, bude projednáno členskou základnou

Ø  kontrolu očkovacích průkazů 3x ročně - výbor jednomyslně souhlasí s kontrolou 2x ročně, bude projednáno členskou základnou

9)      Diskuze

·         E. Sanejstrová -  povinnost členů odpracovat 10 brigádnických hodin do 30. 6. 2014, v případě neodpracování finanční vyrovnání - výbor jednomyslně odsouhlasil, bude projednáno členskou základnou

·         E. Sanejstrová - pronájem klubovny p. Veibarem na 3. 5. 2014 - výbor jednomyslně odsouhlasil

·         M. Andrlová (dotaz od V. Bělského) - může dostat k dispozici klíče od skladu nářadí, aby mohl ve svém volnu přijít odpracovat brigádnické hodiny? - 1 člen pro (M. Andrlová), 6 členů proti → v návaznosti na evidenci brigádnických hodin (viz zápis ze dne 1. 3. 2014)

·         M. Vršecká - má možnost sehnat starší tiskárnu s novou náplní za cca 300,- Kč - výbor jednomyslně odsouhlasil

·         E. Sanejstrová - kdo povede nový kurz od 5. 4. 2014? - J. Novotná (pokud bude mít zájem i M. Houserová)

·         S. Sanejstr - návrh zákazu kouření ve výcvikových dnech v klubovně - 1 člen proti (O. Moré), 6 členů pro

·         O. Moré - chce odstranit odstavené auto J. Novotné z pozemku ZKO - 1 člen proti (O. Moré), 6 členů pro, auto slouží k výcviku psů, po ukončení plnění své funkce bude odstraněno

·         P. Vlček - návrh na zakoupení činek pro skládání zkoušek s cizím aportem - jednomyslně odsouhlaseno

·         Domluvená akce "čarodějnice" na 30. 4. 2014

·         J. Novotná požádala P. Vlčka o spolupráci při výcviku

·         V úterý od 14:00 možno odpracovat brigádnické hodiny

·         Z důvodů návrhu doplnění vnitřního řádu a schválení firmy na opravu klubovny byl stanoven termín členské schůze na 30. 3. 2014 od 9:00 hod.

3.      Závěr

·         Z jednání výboru ZKO vyplynuly následující úkoly:

Ø  Svolat členskou schůzi na 30. 3. 2014 od 9:00 hod. - uveřejnění na www stránkách zajistí L. Holubová, uveřejnění na fb stránkách zajistí E. Sanejstrová

Ø  Oslovit p. Ulmana z důvodů opravy elektroinstalace ve spodní části ZKO - zajistí E. Sanejstrová

Ø  Objednání zkoušek u KJ Brno - návrh připraví J. Novotná, objedná E. Sanejstrová

Ø  Vyvěšení plánu oprav a údržby při brigádách - zajistí O. Moré ve spolupráci s P. Kejzlarem a M. Vršeckou

Ø  Oprava nájemních smluv - zajistí E. Sanejstrová

 

 

Zapsala: Lucie Holubová                                                                 

 

                                                                                                         

                                                                                                          Eva Sanejstrová, předseda