rozhodčí zkoušek KJ ČR Brno

09.06.2017 08:06

Rozhodčím dle zkušebního řádu KJ ČR Brno byl delegován Václav Famfulík