23. 2. 2014

29.06.2014 08:31

1.      Zahájení - Stanislav Jelínek

·         Schůze byla zahájena dle plánu v 11:00 hod.

·         Přítomno 22 členů

 

2.      Návrh programu členské schůze - Stanislav Jelínek

·         Přednesen a odsouhlasen

 

3.      Volba návrhové komise

·         Navrženi a odsouhlaseni - Stanislav Jelínek a Lucie Holubová

 

4.      Volba volební komise

·         Navrženi a odsouhlaseni - Lucie Bílková a Martina Vršecká

 

5.      Zpráva o činnosti ZKO za období 24. 11. 2013 - 22. 2. 2014  - Stanislav Jelínek, viz příloha č. 1

·         prosinec 2013 - schválena objednávka výcvikových pomůcek (rukávy, návleky, makety), schváleno hostování p. Studihrada, pí. Studihradové a pí. Maliarikové, schváleno členství sl. Škrancové a pí. Červené, odsouhlaseno proplacení startovného ve výši 600,- Kč pro p. Bártu za reprezentaci a umístění v Krajské lize

·         leden 2014 - schváleno členství pí. Břízové, pí. Javorové, sl. Brigantové (za stejných podmínek jako v r. 2013), členská základna uzavřena a zaplacen odvod na ČKS ve výši 4.530,- Kč, dorazily výcvikové pomůcky, firma, se kterou jednal p. Bělský, zpracuje rozpočet na opravu klubovny

·         únor 2014 - zajištění nového kurzu pod vedením pí. Sanejstrové a pí. Houserové, podána žádost na ÚMO Střekov o dotaci, proběhla schůzka s p. Čonkou, který předložil návrh rozpočtu na opravu klubovny (část bude řešena formou sponzorského daru), firma přes p. Bělského rozpočet nedodala, schválena a vyvěšena kandidátka, schváleno ukončení hostování sl. Brigantové, zažádáno o termín zkoušek dle NZŘ na 19. či 20. 4. 2014

 

6.      Zpráva o výsledku hospodaření - Stanislav Jelínek, viz příloha č. 2

·         Příjmy 105.554,- Kč

·         Výdaje 18.418,- Kč

 

7.      Návrh rozpočtu na rok 2014 - Stanislav Jelínek, viz příloha č. 3

·         Příjmy 107.020,- Kč

·         Výdaje 107.020,- Kč

 

 

8.      Volby - výsledky voleb

·         Přítomní členové byli seznámeni s volebním řádem a průběhem hlasování

Navržení členové výboru

·         Andrlová - 21 hlasů

·         Holubová - 21 hlasů

·         Sanejstrová - 21 hlasů

·         Moré - 19 hlasů

·         Novotná - 19 hlasů

·         Bártová - 13 hlasů - odstoupila

·         Jelínek - 11 hlasů

·         Kejzlar - 11 hlasů

·         Vršecká - 5 hlasů

·         Sanejstr - 3 hlasy

·         Vlček - 2 hlasy

·         Bílková - 1 hlas

 

Doplňující hlasování

·         Kejzlar - 13 hlasů

·         Jelínek - 9 hlasů - odstoupil

 

Volba předsedy:

·         Sanejstrová - 17 hlasů

·         Kejzlar - 2 hlasy

·         Holubová - 1 hlas

·         Moré - 1 hlas

·         Vršecká - 1 hlas

·         Andrlová - 0 hlasů

·         Novotná - 0 hlasů

 

9.      Volba revizní komise

·         Navrženi a odsouhlaseni - Petr Vlček, Michaela Houserová, Štěpánka Moréová

·         Po vzájemné dohodě RK zvolen předsedou Petr Vlček

 

10.  Volba delegáta na krajskou konferenci

·         Navržena a odsouhlasena - Eva Sanejstrová

11.  Diskuze

·         Irena Mladonická

Ø  dovybavit lékárničku první pomoci

Ø  brigády by měli odpracovat všichni včetně výboru - bylo odhlasováno, že výbor nemusí brigádnické hodiny odpracovat

Ø  udělat socializaci - výbor zváží otevření kurzu socializace

 

·         Ondřej Moré

Ø  Smějí psi do klubovny? (hlavně v zimě) - ano pokud budou v kenele (odsouhlaseno) nebo uvázáni (13 lidí pro, pravidla určí výbor), na příští zimu se upraví místnost u kotců s přímotopem (odhlasováno), při nedodržování by měl být stanoven postih

 

12.  Návrh usnesení

·         Členská schůze jednomyslně schvaluje:

Ø  zprávu o činnosti

Ø  zprávu o výsledku hospodaření

Ø  návrh rozpočtu na rok 2014

Ø  zprávu o výsledku voleb do výboru ZKO

v  Sanejstrová - předseda

v  Holubová - jednatel, místopředseda

v  Moré - hospodář

v  Vršecká - pokladní

v  Novotná - výcvikář

v  Andrlová - člen

v  Kejzlar - člen

Ø  revizní komisi: Vlček P., Houserová M., Moréová Š.

Ø  delegáta pro Krajskou konferenci pí. Sanejstrovou Evu

Ø  nebyly navrženy úpravy stanov ČKS, řádů ani směrnic ČKS

Ø  nebyly navrženi kandidáti do funkcí v orgánech KV ČKS, ČKS a RK

Ø  výbor ZKO nemusí odpracovat brigádnické hodiny

Ø  do klubovny smějí psi v kenele

·         pí. Bártová ukončí pokladnu, doúčtuje a předá předávacím protokolem 9. 3. 2014 pí. Vršecké

·         p. Jelínek předá činnost předávacím protokolem, včetně archivních dokumentů k 1. 4. 2014 pí. Sanejstrové

·         současná revizní komise předá agendu nově zvolené revizní komisi

·         členská schůze ukládá:

Ø  dovybavit lékárničku první pomoci

Ø  určit pravidla, za kterých smí pes do klubovny na vodítku

Ø  upravit pro příští zimu místnost u kotců pro odkládání psů

Ø  zajistit kontrolu a případnou opravu elektřiny u kotců

 

13.  Přílohy

·         č. 1 Zpráva o činnosti ZKO č. 56 Ústí n/L - Střekov

·         č. 2 Zpráva o hospodaření 1. 1. 2013 - 31. 12. 2013

·         č. 3 Návrh rozpočtu na r. 2014

·         č. 4 Prezenční listina

 

Zapsala: Lucie Holubová                                                                  Stanislav Jelínek, předseda